https://ceredigionarttrail.org.uk/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/233/D531B5B8_5783_48A0_88FA_1F3482C97474-1575288254.jpeg

Anita Woods

Bythynnod Pengwernydd Cottages, Pengwernydd, Ystrad Meurig SY25 6DS, Ceredigion
Anita Woods https://ceredigionarttrail.org.uk/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/233/D531B5B8_5783_48A0_88FA_1F3482C97474-1575288254.jpeg 01974200815 5 05 1

Gallery

Details

Anita Woods is a figurative artist inspired by the animals, landscape and sea of west wales where she lives. Anita runs day and residential art workshops which are tailor made to the individuals or groups requirements.

I live and work in Ceredigion, Mid Wales. I work mainly in mixed media but also sometimes in oil and watercolour. I have a range of prints and cards available locally and I exhibit with Oriel Seren in Machynlleth, Origin in Carmarthen, The Vale of Rheidol Railway and The Bay Gallery in Aberystwyth and in the Tourist Information Centre in Aberaeron.

Mae Anita Woods yn artist ffigurol sy'n cael ei hysbrydoli gan anifeiliaid,y tirlun a'r môr o amgylch ei chartref yng ngorllewin Cymru, lle mae yn byw. Mae yn rhedeg gweithdau celf dyddiol a phreswyl ac yn ei haddasu i'r unigolyn neu I grwpiau.

Rwyf yn byw a gweithio yng Ngheredigion, yng nghanolbarth Cymru, a gweithio fwyaf trwy gyfrwng cymysg, ac mewn olew a dyfrlliw.Rwyf yn gwerthu printiau a chardiau yn lleol ac yn arddangos fy ngwaith yn Oriel Seren yn Machynlleth, Origin yn Carmarthen, The Vale of Rheidol Railway ac Oriel y Bae yn Aberystwyth hefyd yng Nghanolfan Croeso Aberaeron.

Map Location

Map Directions

REVIEWS

Add new review

company map
Bythynnod Pengwernydd Cottages, Pengwernydd, Ystrad Meurig SY25 6DS, Ceredigion

Contact Persons

Anita Woods (+)

Social Networks