3541
https://ceredigionarttrail.org.uk/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/233/anita_woods_1643527220.jpg

Anita Woods

2 James Close, Llansantffraed, Llanon, SY23 5HP, Ceredigion

Gallery

Details

Anita Woods is a figurative artist inspired by the animals, landscape and sea of west wales where she lives. She has recently been elected as a member of The Royal Watercolour Society of Wales. Anita runs day and residential art workshops which are tailor made to the individuals or groups requirements.  ‘I live and work in Ceredigion, Mid Wales. I work mainly in mixed media but also sometimes in oil and watercolour. I have a range of prints and cards available locally and I exhibit with many galleries throughout Wales.’ Mae Anita Woods yn arlunydd ffigurol sydd wedi'i hysbrydoli gan anifeiliaid, tirwedd a môr Gorllewin Cymru lle mae'n byw. Yn ddiweddar, cafodd ei hethol yn aelod o Gymdeithas Frenhinol Dyfrlliw Cymru. Mae Anita yn cynnal gweithdai celf dydd a phreswyl sydd wedi'u teilwra yn benodol i ofynion yr unigolion neu grwpiau. ‘Rwy’n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion, Canolbarth Cymru. Rwy'n gweithio'n bennaf mewn cyfryngau cymysg ond hefyd weithiau mewn olew a dyfrlliw. Mae gen i amrywiaeth o brintiau a chardiau ar gael yn lleol ac rwy’n arddangos mewn llawer o orielau ledled Cymru. ’
Directions
Situated away from the main road in Llanon towards the sea in the hamlet of Llansantffraed. Turn left before the church on to James Close. We are number 2 on the left hand side.
Facilities
Facilities:
Parking
Toilets
Refreshments

Map Location

company map
2 James Close, Llansantffraed, Llanon, SY23 5HP, Ceredigion

Contact Persons

Anita Woods (+)

Social Networks

GMT +00:00
Trail Week Hours
Fri 12 August 2022
11:00 AM - 04:00 PM
Sat 13 August 2022
11:00 AM - 04:00 PM
Sun 14 August 2022
11:00 AM - 04:00 PM
Fri 19 August 2022
11:00 AM - 04:00 PM
Sat 20 August 2022
11:00 AM - 04:00 PM
Sun 21 August 2022
11:00 AM - 04:00 PM
Address: 2 James Close Llansantffraid Llanon SY23 5HP

Please Help Support This Website & Promote Ceredigion Artists and Makers