12

Waterfall Wall by Shelagh Hourahane

 North Road, Ceredigion, Machynlleth, Ceredigion SY20 8PN, Wales North Road, Ceredigion, Machynlleth, Ceredigion SY20 8PN, Wales - Map Directions
14 May 2021
Type
Exhibition
Attendance mode
LIVE
Attendance URL
Categories

Wal Raeadr gan Shelagh Hourahane

Gwnaed y Wal Raeadr yn wreiddiol ym 1985 fel sgrin. Roedd hyn ar adeg pan oedd sgriniau plygu addurniadol a wnaed yn ystod blynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif yn ddylanwad mawr arna i.

 

Rwyf hefyd yn cael fy nghyfareddu gan raeadrau oherwydd eu heffaith bwerus ar ein hemosiynau a'r teimladau cyffrous y maen nhw’n eu hysgogi.

 

Yn y gorffennol, roedden nhw hefyd yn ffynhonnell bwysig o bŵer. Yn fwy diweddar, rwyf wedi dod yn ymwybodol o raeadrau fel ecosystem benodol ac rwyf wedi gwneud Rhaeadr Bywyd Gwyllt mewn ymateb i hynny. Rwy'n cerdded drwy Gwm Cletwr yn aml ac rwy'n ymwybodol o'r amgylchedd sydd wedi cael ei greu gan y rhaeadrau ar yr afon.

 

Rwy'n awdur ac yn artist sy'n defnyddio'r sgiliau hynny i helpu cymunedau i fynegi'r hyn sy'n bwysig am eu hanes a'u hamgylchedd. Rydw i'n byw uwchben Tre'r Dôl.

 

14.05.21 - 15.08.21

 

Waterfall Wall was originally made in 1985 as a free standing screen. This was at a time when I was very much influenced by the decorative folding screens made during the early years of the twentieth century.

 

I am also fascinated by waterfalls because of their hugely powerful affect on our emotions and the exhilarating sensations that they stimulate.

 

Historically they were also an important source of power. More recently I have become aware of waterfalls as a specific ecosystem and I have made Wildlife Waterfall in response to that. I frequently walk through Cwm Cletwr and am aware of the environment created by the falls on the river.

 

I am a writer and artist who uses those skills to help communities express what is significant about their history and environment. I live above Tre’r D dôl.

 Refreshments
2021-05-14 2021-08-15 Waterfall Wall by Shelagh Hourahane