Back to events

Menter Animeiddio Ddigidol Gymunedol / Community Digital Animation Project

149

Thu

Jul 20

£000£0.00

Price

2023-07-20 2023-12-03 Menter Animeiddio Ddigidol Gymunedol / Community Digital Animation Project

Menter Animeiddio Ddigidol Gymunedol

Gyfer creu darn o waith adrodd stori sy'n edrych ar unigrwydd ein hardal gyda'i hamrywiaeth o gymeriadau, straeon, ei sgiliau brodorol a'i lleoliadau gwerthfawr o ran treftadaeth ac ecoleg. Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai yn y gymuned yn ogystal â sesiynau celf i bobl ifanc yma yng Nghletwr.

Hoffem dderbyn eich syniadau, straeon, lluniau o gymeriadau, atgofion cyndeidiau, hen arferion ac arferion newydd; unrhyw beth sy’n helpu ffurfio cymuned. Bydd y syniadau hyn yn cael eu mewnbynnu dros y misoedd er mwyn creu animeiddiad sy’n defnyddio geiriau ynghyd â  gwaith celf wedi ei gyfrannu. Rydym yn gobeithio cyflwyno’r prosiect erbyn diwedd mis Tachwedd. Dewch yn llu i chwarae rhan yn y prosiect cyffrous hwn!

Community Digital Animation Project

We will be offering a series of workshops following receipt of funding from the Cronfa Eleri Fund towards making a storytelling piece which looks at the uniqueness of our area with it’s diversity of characters, stories, skills held and its sites of heritage and ecological value.

We would love your ideas, stories, pictures of characters, ancestors’ memories, old ways, new ways, things that help shape a community. All these ideas will be inputted over the months to make a short animation using words and artwork contributed. We hope to have this ready by late November. Do come and be part of this exciting project!

Categories
Event Details
20 Jul 2023
 01970 832 113
Type
Workshop
Ticket url
Click to buy ticket
Mode
LIVE
OfflineEventAttendanceMode
 Llangynfelyn, Ceredigion, Ceredigion SY20 8PN, Wales Llangynfelyn, Ceredigion, Ceredigion SY20 8PN, Wales - Map Directions