2110
https://ceredigionarttrail.org.uk/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/308/Ladi_fach300_1683556739.jpg

Iâr Fach yr Haf

Llanilar, Ceredigion, Llanilar, Wales

Gallery

Details

Lluniau applique wedi'u pwytho â llaw gyda thema Gymreig. Hand stitched applique pictures with a Welsh theme.

Wendy Jones is a fabric artist from West Wales who specialises in applique and embroidery. Her pictures have a Welsh theme and are inspired by the traditional Welsh costume. Wendy aims to evoke memories of life in Wales and often incorporates lyrics from Welsh songs, hymns and poems in her work. Pictures of specific family groups can be commissioned by contacting info@iarfachyrhaf.co.uk Greeting cards are also available Artist ffabrig o Orllewin Cymru yw Wendy Jones sy'n arbenigo mewn applique a brodwaith. Mae thema Gymreig i’w lluniau ac maent wedi’u hysbrydoli gan y wisg draddodiadol Gymreig. Mae Wendy yn anelu at ddwyn atgofion o fywyd yng Nghymru ac yn aml yn ymgorffori geiriau caneuon, emynau a cherddi Cymraeg yn ei gwaith. Gellir comisiynu lluniau o grwpiau teulu penodol drwy cysylltu â gwybodaeth@iarfachyrhaf.co.uk. Mae cardiau cyfarch ar gael hefyd.

Map Location

company map
Llanilar, Ceredigion, Llanilar, Wales

Contact Persons

Wendy Jones

Social Networks

GMT +00:00
Trail Week Hours
Fri 25 August 2023
10:00 - 18:00
Sat 26 August 2023
10:00 - 18:00
Sun 27 August 2023
10:00 - 18:00
Mon 28 August 2023
10:00 - 18:00
Address: The Bandstand, Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2BY