3067
https://ceredigionarttrail.org.uk/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/256/IMG_0250__3__1644167891.JPG

Marmori Jude Riley Marbling

Aberystwyth Bandstan Marine Terrace, Ceredigion, Aberystwyth, SY23 2DA, Wales

Gallery

Details

Inspired by traditional techniques, Jude produces a range of marbled items, including silk scarves, simple notebooks, coasters, unusual paper jewellery and bold, graphic wall pieces. Marbling involves floating pigments on a bath made from carragheen seaweed. The floating colours are manipulated into an infinite variety of patterns. The design is printed onto a sheet of paper or length of silk. Recent work has involved adaptation of ancient Japanese Marbling, Suminagashi, to produce fluid, rippling designs, which are sometimes applied to 3D objects. Wedi ei hysbrydoli gan dechnegau traddodiadol, mae Jude yn cynhyrchu amrywiaeth o wrthrychau wedi eu marmori, yn cynnwys sgarffiau sidan, nodiaduron syml, matiau diod, gemwaith papur anarferol a gwaith wal raffigol beiddgar. I farmori mae angen arnofio paent ar fath wedi ei wneud o wymon melys. Mae’r lliwiau arnofiol yn cael eu rhoi yn eu lle mewn nifer di-ben-draw o batrymau. Mae’r dyluniad yn cael ei brintio ar ddalen o bapur neu hyd o sidan. Mae gwaith diweddar wedi golygu addasu dull marmori hynafol Siapaneaidd, Suminagashi, i gynhyrchu dyluniadau hylifol fel crychau ar ddŵr, sydd weithiau yn cael eu gosod ar wrthrychau 3D.
Type:
Opens for Exhibitions
Keywords:
Trail Weeks
During 2023 Open Studio weeks I will be exhibiting in the CACT group exhibition in Aberystwyth Bandstand August 25th to 28th
Facilities
Parking
Toilets
Refreshments

Map Location

company map
Aberystwyth Bandstan Marine Terrace, Ceredigion, Aberystwyth, SY23 2DA, Wales

Contact Persons

Jude Riley

Social Networks

GMT +00:00
Trail Week Hours
Fri 25 August 2023
10:00 - 18:00
Sat 26 August 2023
10:00 - 18:00
Sun 27 August 2023
10:00 - 18:00
Mon 28 August 2023
10:00 - 17:30
Address: Aberystwyth Bandstand,