3112
https://ceredigionarttrail.org.uk/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/233/D531B5B8_5783_48A0_88FA_1F3482C97474-1575288254.jpeg

Anita Woods

2 James Close, Llansantffraed, Llanon, SY23 5HP, Ceredigion

Gallery

Details

Anita Woods is a figurative artist inspired by the animals, landscape and sea of west wales where she lives. She has recently been elected as a member of The Royal Watercolour Society of Wales.

Anita runs day and residential art workshops which are tailor made to the individuals or groups requirements. 

‘I live and work in Ceredigion, Mid Wales. I work mainly in mixed media but also sometimes in oil and watercolour. I have a range of prints and cards available locally and I exhibit with many galleries throughout Wales.’

Mae Anita Woods yn arlunydd ffigurol sydd wedi'i hysbrydoli gan anifeiliaid, tirwedd a môr Gorllewin Cymru lle mae'n byw. Yn ddiweddar, cafodd ei hethol yn aelod o Gymdeithas Frenhinol Dyfrlliw Cymru.

Mae Anita yn cynnal gweithdai celf dydd a phreswyl sydd wedi'u teilwra yn benodol i ofynion yr unigolion neu grwpiau.

‘Rwy’n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion, Canolbarth Cymru. Rwy'n gweithio'n bennaf mewn cyfryngau cymysg ond hefyd weithiau mewn olew a dyfrlliw. Mae gen i amrywiaeth o brintiau a chardiau ar gael yn lleol ac rwy’n arddangos mewn llawer o orielau ledled Cymru. ’
Directions
Situated away from the main road in Llanon towards the sea in the hamlet of Llansantffraed. Turn left before the church.
Facilities
 Parking
 Toilets

Map Location

company map
2 James Close, Llansantffraed, Llanon, SY23 5HP, Ceredigion

Contact Persons

Anita Woods (+)

Social Networks

GMT +00:00
Trail Week Hours
Address: 2 James Close Llansantffraid Llanon SY23 5HP

Please Help Support This Website & Promote Ceredigion Artists and Makers