Page 5 - CAT 2018 Directory 2nd Edition
P. 5

The Unlimited Art Trail 2018         t is my pleasure to introduce the 2018 Ceredigion Art Trail members
         Directory. An Art Trail cannot be limited to an arbitrary two week
        Iperiod, it exists all year. In this the 7th year of the Art Trail, a whole
        new concept of how and when the public are able to participate in the
        Art Trail has been introduced. The Art Trail no longer has the restraint
        of a fixed period, instead we have introduced the concept of a trail that is
        accessible all year. In this Directory, we have brought together leading artists
        of all descriptions working in Ceredigion. New interactive software on our
        website, enables Ceredigion Art Trail members to fully showcase their work
        with details of where and when it can be seen. For full information of work,
        events and shows, visit the Ceredigion Art Trail website where you can build
        your unique Art Trail.

        Taith Gelf Ddiderfyn 2018


            ae’n bleser gennyf gyflwyno Cyfeiriadur o aelodau Taith Celf
            Ceredigion 2018. Ni ellir cyfyngu Taith Gelf i gyfnod mympwyol
        Mo bythefnos am ei bod yn bodoli trwy’r flwyddyn. Mae cysyniad
        hollol newydd wedi’i gyflwyno yn 7fed blwyddyn y Daith Gelf o ran sut a
        phryd y gall y cyhoedd gymryd rhan yn y Daith Gelf. Nid yw’r Daith Gelf
        bellach yn cael ei chyfyngu i gyfnod penodedig, yn lle hynny, rydym wedi
        cyflwyno’r cysyniad o daith sydd ar gael drwy’r flwyddyn. Yn y Cyfeiriadur
        hwn, rydym wedi dwyn ynghyd arlunwyr blaengar o bob disgrifiad sy’n
        gweithio yng Ngheredigion. Mae meddalwedd ryngweithiol newydd ar ein
        gwefan sy’n galluogi aelodau Taith Celf Ceredigion i arddangos eu gwaith yn
        llawn gyda manylion ble a phryd y gellir eu gweld. I gael gwybodaeth lawn
        am waith, digwyddiadau a sioeau, ewch i wefan Taith Celf Ceredigion lle
        gallwch adeiladu eich Taith Gelf unigryw eich hun.

                    Jamie Herschel
                                      Chairman
                                  Ceredigion Art Trail

               2018 Designed & Created by i-booklet.co.uk 01545 590450
            Brochures | Magazines | Portfolio | Digital & Press Ready Publications
                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10